Pisana odstiranja novih svetov

Pisana odstiranja. Pisani svetovi. Barviti, živopisani, z besedami naslikani, izpod peres in s palet mojstrov, svetovi zunaj in znotraj nas. Vse te svetove s knjigami bralcem pisano odstiramo že od leta 2003.
Miš založba je nastala iz podjetja, ki so ga že pred tem več kot petnajst let poznali v slovenskih splošnih in šolskih knjižnicah, saj so jim njegovi sodelavci posredovali knjige različnih slovenskih založb. Zaradi povpraševanja po kakovostnih knjigah za mlade bralce pa so v začetku leta 2003 na svet prišle knjige pod blagovno znamko Miš založba. 

Poslanstvo založbe lahko strnemo v naslednje besede:
'... slediti potrebam slovenskih bralcev različnih bralnih sposobnosti z izdajanjem kakovostnih knjižnih del, tako izvirno slovenskih kot prevedenih, pri tem pa se osredotočati na kakovost besedil, ilustracij ter izvedbe knjig. S težnjo po odličnosti storitev gradimo dolgoročne odnose z našimi kupci, bralci in avtorji.'

Založba izda letno od 30 do 40 novih naslovov, pri čemer tri četrtine programa predstavljajo mladinska dela odličnih tujih in domačih avtorjev. V letu 2008 je bila založba na prvem mestu med slovenskimi založbami po številu knjig z vsaj eno hruško, ki jih dodeljuje Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Kar 90,5 odstotka njene mladinske produkcije je dobilo vsaj eno hruško, kar pomeni, da so knjige kakovostne in jih osrednja slovenska institucija za mladinsko literaturo priporoča v branje.
Strateška usmeritev založbe je prevajati odlična dela iz dežel, od koder v Sloveniji ni veliko prevedenih del, predvsem mladinskih. Prevajamo literaturo iz Avstralije, z Nove Zelandije, iz Kanade, Irske, Nizozemske, Švedske, Avstrije, Japonske ... Izbiramo najboljše iz različnih dežel, celin, kultur.
Tudi v prihodnje bomo v založbi Miš vso pozornost namenili kakovosti, tako knjig kot naših odnosov do vas, kupcev, bralcev in avtorjev. In vam pisano odstirali nove svetove.

"V letu 2009 smo bili založba z najvišjim deležem zlatih hrušk med izdanimi knjigami, saj je četrtina naših knjig prejela zlato hruško. Ponosni smo, da smo slovenska založba z najvišjo povprečno oceno kakovosti knjig v letu 2009."


MIŠ založba
Janez Miš s. p.
Gorjuša 33
1233 Dob pri Domžalah
SLOVENIJA

tel.: (+386) 1 721 45 40
fax: (+386) 1 729 31 65

email: info[at]zalozbamis.com

DDV ID: SI20380143
Organ priglasitve DURS Ljubljana opravilna številka priglasitve: 06-2355/99
Matična številka: 1063812